Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nhân

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân nuôi tằm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

04/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4196-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân ươm cây giống Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/05/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: 4.000.000 Số lượng: 6

27/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2357 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2021

27/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân lò hơi Lương: 4.200.000 Số lượng: 3

16/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2267 Tỉnh Lâm Đồng

16/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 4

31/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/07/2020

18/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 80

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 4186-TT11 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

25/06/2024

DANH MỤC NGÀNH