DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út)

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) NGÔ ĐỨC TOÀN NGÔ ĐỨC TOÀN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 27/05/1989
Nước đến làm việc: Arap Saudi (Ả Rập Xê Út) HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt