DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Angola

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Angola NGUYỄN CÔNG THẮNG NGUYỄN CÔNG THẮNG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 20/10/1982
Nước đến làm việc: Angola HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Angola NGUYỄN VĂN TUÂN NGUYỄN VĂN TUÂN Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1985
Nước đến làm việc: Angola HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt