DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Nga

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Nga BÙI THỊ HOÀI MONG BÙI THỊ HOÀI MONG Giới tính: Nữ Ngày sinh: 01/01/1987
Nước đến làm việc: Nga HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Nga H LIANG BKRÔNG H LIANG BKRÔNG Giới tính: Nam Ngày sinh: 11/10/1988
Nước đến làm việc: Nga HS dự tuyển: Hồ sơ chưa đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt
DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Nga TRẦN THỊ MỸ HẠNH TRẦN THỊ MỸ HẠNH Giới tính: Nam Ngày sinh: 06/10/1981
Nước đến làm việc: Nga HS dự tuyển: Hồ sơ đạt
Địa chỉ thường trú: Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com KQ phỏng vấn: Kết quả chưa đạt