THÔNG TIN

2424
Mã công ty 23748
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 12

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Nhân viên marketing 30/06/2023 30/06/2023 Tỉnh Lâm Đồng 46
Lái xe (1 bằng C+ 1 bằng D) 28/12/2021 28/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 322
quản lý bán hàng 03/03/2022 03/03/2022 Tỉnh Lâm Đồng 246
Công nhân sản xuất 22/02/2022 22/02/2022 Tỉnh Lâm Đồng 168
Quản lý chất lượng 21/02/2022 21/02/2022 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 304
Phó Giám đốc khối sản xuất 20/12/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 397
Nhân viên kho 20/12/2021 20/12/2021 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 355
Hành chính - Văn thư 20/12/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 804
Chuyên viên hành chính Pháp chế 06/09/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 517
Phó phòng mua hàng 12/10/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 401
Trưởng Chi nhánh tại Đức Trọng 02/11/2021 02/11/2021 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 401
Chuyên viên thu mua 29/09/2021 29/09/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 570

DANH MỤC NGÀNH