THÔNG TIN

2424
Mã công ty 23748
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 13

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Quản lý chất lượng 21/02/2022 05/04/2024 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 450
Tạp vụ văn phòng 01/04/2024 01/04/2024 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 38
Hành chính - Văn thư 20/12/2021 25/03/2024 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 974
Nhân viên marketing 30/06/2023 25/03/2024 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 147
Lái xe bằng C 28/12/2021 28/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 418
quản lý bán hàng 03/03/2022 03/03/2022 Tỉnh Lâm Đồng 339
Công nhân sản xuất 22/02/2022 22/02/2022 Tỉnh Lâm Đồng 250
Phó Giám đốc khối sản xuất 20/12/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 515
Nhân viên kho 20/12/2021 20/12/2021 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 493
Chuyên viên hành chính Pháp chế 06/09/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 655
Phó phòng mua hàng 12/10/2021 20/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 502
Trưởng Chi nhánh tại Đức Trọng 02/11/2021 02/11/2021 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 525
Chuyên viên thu mua 29/09/2021 29/09/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 710

DANH MỤC NGÀNH