THÔNG TIN

2216
Mã công ty 23558
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 7

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Dược sĩ/ Bác sĩ đông y 22/09/2021 22/09/2021 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 899
NV thiết kế dự án - công trình 22/09/2021 22/09/2021 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 571
Nhân viên kinh doanh Cây cảnh 22/09/2021 22/09/2021 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 638
LĐPT chăm sóc cây 22/09/2021 22/09/2021 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 543
Kỹ sư nông nghiệp 22/09/2021 22/09/2021 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 619
Bán hàng 12/04/2021 12/04/2021 Tỉnh Lâm Đồng 441
Kế toán kiêm bán hàng 25/03/2021 15/03/2021 Tỉnh Lâm Đồng 437

DANH MỤC NGÀNH