THÔNG TIN

108
Mã công ty 1400
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 53

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH 11/02/2020 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 709
Phó phòng nhân sự 30/11/2022 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 310
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 23/10/2019 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 669
Nhân viên kỹ thuật ô tô 10/09/2019 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 889
NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI 10/06/2019 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 894
Nhân viên kinh doanh 22/02/2021 30/11/2022 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 695
Trưởng phòng nhân sự 16/09/2022 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 386
Nhân viên điều hành 03/02/2020 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 684
NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI 11/02/2020 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 765
Trợ lý giám đốc 03/08/2022 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 399
Nhân viên(kỹ thuật ô tô)/ thợ máy 25/08/2019 03/08/2022 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 899
Nhân viên kinh doanh 03/02/2020 03/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 716
Kế toán viên 03/08/2022 03/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 365
kế toán tổng hợp 16/12/2021 16/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 0
Thợ máy (Đức Trọng, Bảo Lộc, Đạ Teh) 22/02/2021 12/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 814
Lái xe Taxi 08/05/2020 12/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 1263
Nhân viên hành chính - nhân sự (Bảo Lộc) 22/02/2021 12/12/2021 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 912
Nhân viên tổng đài 22/02/2021 04/11/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 749

DANH MỤC NGÀNH