THÔNG TIN

108
Mã công ty 1400
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 53

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH 11/02/2020 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 585
Phó phòng nhân sự 30/11/2022 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 139
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 23/10/2019 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 552
Nhân viên kỹ thuật ô tô 10/09/2019 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 691
NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI 10/06/2019 30/11/2022 Tỉnh Lâm Đồng 751
Nhân viên kinh doanh 22/02/2021 30/11/2022 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 522
Trưởng phòng nhân sự 16/09/2022 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 189
Nhân viên điều hành 03/02/2020 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 564
NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI 11/02/2020 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 633
Trợ lý giám đốc 03/08/2022 16/09/2022 Tỉnh Lâm Đồng 242
Nhân viên(kỹ thuật ô tô)/ thợ máy 25/08/2019 03/08/2022 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 720
Nhân viên kinh doanh 03/02/2020 03/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 596
Kế toán viên 03/08/2022 03/08/2022 Tỉnh Lâm Đồng 210
kế toán tổng hợp 16/12/2021 16/12/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 0
Thợ máy (Đức Trọng, Bảo Lộc, Đạ Teh) 22/02/2021 12/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 604
Lái xe Taxi 08/05/2020 12/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 887
Nhân viên hành chính - nhân sự (Bảo Lộc) 22/02/2021 12/12/2021 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 691
Nhân viên tổng đài 22/02/2021 04/11/2021 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 584

DANH MỤC NGÀNH