THÔNG TIN

2087
Mã công ty 13299
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 10

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Kế toán tổng hợp 13/11/2020 28/02/2022 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 616
Bảo vệ 13/01/2022 13/01/2022 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 524
Phụ bếp 24/03/2021 15/03/2021 Tỉnh Lâm Đồng 490
QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT 13/11/2020 05/03/2021 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 669
KẾ TOÁN VIÊN 13/11/2020 05/03/2021 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 459
Nhân viên Lễ tân 10/03/2021 10/03/2021 Tỉnh Lâm Đồng 389
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT - KCS 04/03/2021 04/03/2021 Tỉnh Lâm Đồng 567
NHÂN VIÊN HCNS 13/11/2020 05/03/2021 Tỉnh Lâm Đồng 677
CÔNG NHÂN LÀM VƯỜN RAU 13/11/2020 05/03/2021 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 491
NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG 13/11/2020 05/03/2021 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng 591

DANH MỤC NGÀNH