THÔNG TIN

1471
Mã công ty 12873
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 9

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Kế toán tổng hợp 07/08/2020 25/05/2022 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 665
Nhân viên quay+dựng video 06/10/2021 06/10/2021 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 652
KẾ TOÁN CÔNG NỢ 04/01/2021 19/08/2021 Tỉnh Lâm Đồng 624
Nhân viên kinh doanh (đi thị trường) 22/10/2020 22/10/2020 Tỉnh Lâm Đồng 590
KẾ TOÁN BÁN HÀNG 04/01/2021 04/01/2021 Tỉnh Lâm Đồng 628
Hành chính nhân sự 30/06/2021 30/06/2021 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng 684

DANH MỤC NGÀNH