THÔNG TIN

3062-TT11
Mã công ty 12340
Địa chỉ Khu Công nghiệp _ Lộc Sơn - TP. Bảo Lộc
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Nguyễn Hoàng Anh
Số điện thoại 02633727416
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 23

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Kế toán kho 03/08/2022 22/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 147
Nhân viên kinh doanh 22/07/2020 01/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 268
Công nhân máy cắt 20/03/2020 16/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 293
Công nhân đóng thùng 16/02/2024 16/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 29
Công nhân quay cắt 22/07/2020 16/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 464
NV phụ kho 14/03/2023 16/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 122
Nhân viên thu mua 15/07/2022 16/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 139
Hành chính nhân sự 16/02/2024 16/02/2024 Tỉnh Lâm Đồng 72
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA 18/06/2019 18/06/2019 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 537
KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ 18/06/2019 18/06/2019 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 468
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - THỦ KHO 26/07/2019 26/07/2019 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 419
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA 26/07/2019 26/07/2019 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 449
Nhân viên văn phòng biết tiếng Hoa 23/09/2019 09/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 685
Bảo vệ 29/07/2020 29/07/2020 Tỉnh Lâm Đồng 107
Nhân viên văn thư kinh doanh 30/08/2021 30/08/2021 Tỉnh Lâm Đồng 650
Quản lý sản xuất 23/02/2022 23/02/2022 Tỉnh Lâm Đồng 404
Trợ lý sản xuất 23/02/2022 10/05/2023 Tỉnh Lâm Đồng 394
Tạp vụ 30/05/2022 30/05/2022 Tỉnh Lâm Đồng 112
Nhân viên nhân sự 07/07/2022 07/07/2022 Tỉnh Lâm Đồng 144
Nhân viên quản lý chất lượng 14/07/2022 14/07/2022 Tỉnh Lâm Đồng 120
Nhân viên kinh doanh biết tiếng hoa 03/08/2022 25/04/2023 Tỉnh Lâm Đồng 113
Lái xe nâng 10/02/2023 10/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 100

DANH MỤC NGÀNH