THÔNG TIN

126
Mã công ty 12293
Địa chỉ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Loại hình doanh nghiệp Không yêu cầu
Địa chỉ Website Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Người liên hệ Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số điện thoại Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số Fax Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Thư điện tử Liên hệ với Trung tâm - 172 Nguyễn Văn Trỗi Đà Lạt Lâm Đồng - Tell: 0263.3825805- Mail: vieclamlamdong@gmail.com
Số lần đăng tuyển 15

DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÙNG NHÀ TUYỂN DỤNG

NỘI DUNG TUYỂN NGÀY GỬI HẠN NỘP HỒ SƠ ĐỊA ĐIỂM SỐ LẦN XEM
Kỹ thuật may 08/04/2024 08/04/2024 Tỉnh Lâm Đồng 18
Nhân viên QA 06/12/2023 26/03/2024 Tỉnh Lâm Đồng 176
CÔNG NHÂN MAY 23/09/2019 26/03/2024 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng 296
Nhân viên CSR 13/10/2023 13/10/2023 Tỉnh Lâm Đồng 0
Thống kê kho 07/02/2023 07/02/2023 Tỉnh Lâm Đồng 0
Xuất nhập khẩu 14/10/2022 14/10/2022 Tỉnh Lâm Đồng 0
Nhân viên văn phòng 03/12/2021 03/12/2021 Tỉnh Lâm Đồng 603

DANH MỤC NGÀNH