Việc làm “nhanh”

Công ty CP Phân phối và DV Nguyễn Đạt 12/07/2024

Tên công việc                  Số lượng

Nhân viên bán hàng        01

Công ty TNHH Công Dung Lâm Đồng 11/07/2024

Tên công việc        Số lượng

1. Nhà quản lý       1

2. Nhà quản lý       1

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI MELLY 09/07/2024

Tên công việc                           Số lượng

Giám đốc điều hành                  1

 

Công ty TNHH Trang Trại Langbiang 09/07/2024

Số lượng     Tên công việc

1                  Tư vấn kỹ thuật

Trung tâm ngoại ngữ DALAT ACADEMY 09/07/2024

Tên công việc                            Số lượng

Giáo viên tiếng anh bản xứ        1

 

Trung tâm anh ngữ NewStar 09/07/2024

Tên công việc        Số lượng

Giáo viên              2

CÔNG TY TNHH TÂM THÀNH KHANG 08/07/2024

Tên công việc                           Số lượng

1. Chuyên viên  Kinh doanh     5

2. Trợ lý Kinh doanh                 1

Công ty TNHH Kim Ph 05/07/2024

Tên công việc        Số lượng

1. Quản lý nhà máy         01

2. Quản lý Chất lượng     01

GOLDEN IMPERIAL HOTEL DA LAT 03/07/2024

•        Nhân viền Buồng phòng

•        Nhân viền vệ sinh cống cộng

•        Nhấn viên Nhà giặt

•        Nhân viền Phục vụ...

 

RỪNG LA KIM RESORT 03/07/2024

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

Hành Chính - Nhãn Sự

Bễp Chính

Nv Cảnh Quan