Tin tức tổng hợp

Chương trình du học "ĐIỀU DƯỠNG NHẬT BẢN" 17/04/2024

- Nam/nữ tuổi 18~26 tốt nghiệp THPT
- Địa điểm đào tạo: Tại Đà Lạt
- Miễn phí đào tạo tiếng Nhật 6~8 tháng đến khi đạt N4 (Học viên chỉ tốn phí ăn ở)

TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN 17/04/2024

Ngành tuyển chọn: Sản xuất chế tạo – xây dựng.

Thời gian tiếp nhận: 05/4/2024 – 30/6/2024 ( dự kiến 01 tháng/ đợt thi tuyển).

TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG THAM GIA - HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG QUÝ I NĂM 2024 03/04/2024

1. Tình hình chung:

- Số người lao động tham gia BHTN tính đến hết tháng 3 năm 2024 là 89.318 người, tăng 0,5% (442 người) so với hết tháng 12 năm 2023. Số tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHTN là 4.236 đơn vị, tăng 0,5% (21 đơn vị) so với hết tháng 12 năm 2023 là 4.215 đơn vị. (Theo số liệu từ cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng).

Thị trường lao động năm 2023 thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng 26/03/2024

Thị trường lao động năm 2023 thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng khép lại với nhiều điểm tích cực nhưng hàm chứa khá nhiều biến động trong kết nối CẦU – CUNG lao động.

Những điểm mới được sửa đổi quy định về thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng khi người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 15/02/2024. 15/03/2024

Ngày 29/12/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm 2013 và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2013 về bảo hiểm thất nghiệp.

Thông báo địa điểm tiếp nhận và thời gian đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS đợt 1 năm 2024 16/01/2024

Thông báo địa điểm tiếp nhận và thời gian đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS đợt 1 năm 2024

HỘI NGHỊ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 29/12/2023

Sáng ngày 26/12/2023, Văn phòng đại diện Bảo Lộc - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tư vấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm cho lao động bảo hiểm thất nghiệp

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 20/12/2023

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016;

- Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản với các nội dung sau đây: