DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chế biến gỗ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Khương Nguyễn Khương Giới tính: Nam Tuổi: 52 Trung cấp

14/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Văn Toán Trương Văn Toán Giới tính: Nam Tuổi: 61 12/12

06/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đức Mạnh Lê Đức Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Chế biến gỗ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH