DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Anh Phan Thị Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 4 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Phụng Phạm Thị Mỹ Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lục Kim Yến Lục Kim Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ý Hân Trần Ý Hân Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THẢO NGUYÊN THẢO NGUYÊN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

11/03/2021

Khu vực làm:
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phương Hoàng Thủy Tiên Phương Hoàng Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hồng Phượng Nguyễn Hồng Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tường Vy Nguyễn Thị Tường Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Sinh viên (đang học)

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lữ Thị Kim Oanh Lữ Thị Kim Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Kim Bình Nguyễn Thanh Kim Bình Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thụy Thúy Bảo Châu Phan Thụy Thúy Bảo Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

16/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Khánh Nguyễn Thị Kim Khánh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Vân Uyên Nguyễn Thị Vân Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Hồng Nhung Đặng Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trang Sóc Ngân Trang Sóc Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nrong K Như Nrong K Như Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Dạ Uyển Nguyễn Ngọc Dạ Uyển Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tiểu Linh Trần Tiểu Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hồng Nhung Lê Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng nghề

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tiểu Linh Trần Tiểu Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Hoàn Ka Hoàn Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Hoàn Ka Hoàn Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Thủy Nguyễn Thu Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Hoàng Anh Vũ Hoàng Anh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Lan Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Giao Trần Thị Giao Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

01/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Tiếng Anh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH