DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hạch toán Kế toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đỗ Hoài Nguyên Lê Đỗ Hoài Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 36 12/12

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Thị Hạnh Lưu Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lẩm Sổi Hằng Lẩm Sổi Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

02/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hạch toán Kế toán Kinh nghiệm: 3 năm 5 tháng

DANH MỤC NGÀNH