DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lữ Anh Thùy Lữ Anh Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

06/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Luận Nguyễn Văn Luận Giới tính: Nam Tuổi: 62 Trung cấp nghề

30/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Diễm Tuyền Nguyễn Thị Diễm Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

22/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Văn Hưng Bùi Văn Hưng Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Sơ cấp nghề

18/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Như Xuấn Đào Thị Như Xuấn Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

15/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Thanh Tuyền Cao Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ma Lan Ma Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Huyền Nguyễn Thị Bích Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

10/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >4.500000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Hiền Phạm Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

26/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Phụng Hoàng Thị Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Ngân Nguyễn Thị Thanh Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Tuấn Anh Phạm Tuấn Anh Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Minh Triều Lê Minh Triều Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

27/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Trần Bảo Trân Phạm Trần Bảo Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

19/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hương Trần Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Thu Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

09/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Ngọc Bảo Lý Ngọc Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Thiên Thanh Lê Nguyễn Thiên Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trần Xuân Nhi Lê Trần Xuân Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN PHÚ QUÍ TRẦN PHÚ QUÍ Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

11/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thành Phố Hồ Chí Minh
- Thành Phố Cần Thơ
- Tỉnh Khánh Hòa
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Quyên Trần Thị Ngọc Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Thanh Nhàn Nguyễn Lê Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Quỳnh Trang Phạm Thị Quỳnh Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Hà Lê Thị Ngọc Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bế Duy Khánh Bế Duy Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoài Linh Đa Nguyễn Hoài Linh Đa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thu Hoài Phạm Thu Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hữu Trung Kiên Phạm Hữu Trung Kiên Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

24/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH