DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Tú Chinh Đặng Thị Tú Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

18/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

10/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 56 Đại học

06/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 20 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Phương Thảo Lê Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

12/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Hà Chi Hồ Thị Hà Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

11/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Như Tiên Phạm Thị Như Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

10/04/2024

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 14 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Trúc Mai Trần Thị Trúc Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

20/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Thảo Ly Ngô Thị Thảo Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Cao đẳng

14/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền Huỳnh Nguyễn Thanh Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

09/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lệ Uyên Nguyễn Thị Lệ Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

02/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Thu Hoài Đoàn Thị Thu Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

06/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hồng Thu Lê Thị Hồng Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

03/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Cao đẳng

15/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Cao đẳng

08/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Vân Nguyễn Thị Thanh Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

11/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ liên liên Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

17/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 15 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Nhân Nguyễn Thị Thu Nhân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

17/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Quang Tùng Bùi Quang Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

28/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Chinh Nguyễn Thị Lan Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

27/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thanh Tuyền Võ Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

22/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Bích Phượng Phạm Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

20/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan An Khang Phan An Khang Giới tính: Nam Tuổi: 23 Cao đẳng

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Huệ Ngô Thị Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

10/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

14/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Minh Nguyễn Quang Minh Giới tính: Nam Tuổi: 39 Cao đẳng nghề

21/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Hoài Nguyễn Thị Bích Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

17/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Huệ Vũ Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

09/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Lê Minh Ngọc Vũ Lê Minh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

09/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhàn Nguyễn Thị Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

28/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trầm Nguyễn Thị Trầm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

22/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm

DANH MỤC NGÀNH