DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Ngân Trần Thị Thanh Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nam Thùy Như Nguyễn Nam Thùy Như Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >6.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Bích Hằng Phạm Thị Bích Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >7.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hồng Nhung Bùi Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Lê Lan Hương Ngô Lê Lan Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Như Quỳnh Cao Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

23/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phú Nguyễn Thị Phú Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Đình Long Phạm Đình Long Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

04/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khúc Thị Thơm Khúc Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hoài Thương Lê Thị Hoài Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngyễn Hoàng Anh Tuấn Ngyễn Hoàng Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Hồng Vân Cao Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Ngọc Tuyền Hồ Thị Ngọc Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 9.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ninh Nguyễn Thị Ninh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Lê Như Quỳnh Phan Lê Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 2020 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Lan Nguyễn Thị Thanh Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Ngọc Rặt Huỳnh Thị Ngọc Rặt Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Đào Diễm Nguyễn Thị Đào Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

19/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 5 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nguyễn Thị Thanh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHAN TRẦN THANH HÀ PHAN TRẦN THANH HÀ Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Bích Xuân Đặng Thị Bích Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Yến Thư Nguyễn Thị Yến Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ HỢI VŨ THỊ HỢI Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: 7000000
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thảo Tâm Đặng Thảo Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thùy Dung Lê Thị Thùy Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Nhật Nam Nguyễn Hữu Nhật Nam Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán doanh nghiệp Kinh nghiệm: 2 tháng

DANH MỤC NGÀNH