DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Phượng Trần Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Long Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản Văn Dũng Quản Văn Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thanh Thanh Diễm Võ Thanh Thanh Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tăng Xuân Trường Tăng Xuân Trường Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Minh Thơ Nguyễn Thị Minh Thơ Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Lan Hương Vũ Thị Lan Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 12/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mơ Liên Mơ Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Kim Thy Lê Ngọc Kim Thy Giới tính: Nữ Tuổi: 24 12/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Khánh Phúc Lê Khánh Phúc Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 4 năm 9 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Anh Khoa Võ Anh Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Khắc Lượng Hoàng Khắc Lượng Giới tính: Nam Tuổi: 43 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 30000000
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 3 năm 9 tháng

DANH MỤC NGÀNH