DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Xoan Phan Thị Xoan Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

17/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Hoàng Lâm Đỗ Hoàng Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 36 Không yêu cầu

09/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8000000
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Công Phước Phan Công Phước Giới tính: Nam Tuổi: 22 Không yêu cầu

09/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 8000000
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thu Hiền Võ Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

29/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯƠNG THỊ THẢO TRƯƠNG THỊ THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp THCS

19/08/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoanh Kha Lê Hoanh Kha Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

18/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Diễm Thúy Nguyễn Thị Diễm Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

15/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thu Thảo Bùi Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

07/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tài Chánh Nguyễn Tài Chánh Giới tính: Nam Tuổi: 40 Đại học

23/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Vỉ Hào Dương Vỉ Hào Giới tính: Nam Tuổi: 29 Không yêu cầu

20/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hoàng Tuyết Nhung Trần Hoàng Tuyết Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

01/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Khánh Trần Thị Khánh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

28/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Ngọc Anh Tô Ngọc Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

17/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Thảo Trần Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

04/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Huyền Trần Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

30/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thùy Trang Bùi Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

16/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Phil Nguyễn Hoàng Phil Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

23/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Dương Nguyễn Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Phương Thanh Hồ Thị Phương Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Hoàng Trâm Đinh Hoàng Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Phượng Trần Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Long Nguyễn Thanh Long Giới tính: Nam Tuổi: 48 Cao đẳng

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản Văn Dũng Quản Văn Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Trung cấp

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thanh Thanh Diễm Võ Thanh Thanh Diễm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

19/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tăng Xuân Trường Tăng Xuân Trường Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

11/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Minh Thơ Nguyễn Thị Minh Thơ Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Thị Lan Hương Vũ Thị Lan Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 28 12/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mơ Liên Mơ Liên Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Kim Thy Lê Ngọc Kim Thy Giới tính: Nữ Tuổi: 27 12/12

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Khánh Phúc Lê Khánh Phúc Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kinh doanh/Buôn bán Kinh nghiệm: 4 năm 9 tháng

DANH MỤC NGÀNH