DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Sâm Nguyễn Duy Sâm Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

28/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Tăng Nguyễn Văn Tăng Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

19/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 52 Đại học

19/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hà Nguyên Lê Thị Hà Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp THPT

31/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Doãn Đức Thứ Doãn Đức Thứ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

27/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH