DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quan hệ quốc tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ MỸ HOA LÊ THỊ MỸ HOA Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

25/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ THỊ THẾ AN LÊ THỊ THẾ AN Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
- Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Thư ký Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: 2 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phước Quỳnh Thư Nguyễn Phước Quỳnh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

11/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10000000
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Xuân Đào Nguyễn Thị Xuân Đào Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thanh Tâm Phạm Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

17/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quan hệ quốc tế Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH