DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Dương Lê Văn Dương Giới tính: Nam Tuổi: 35 12/12

10/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Dưỡng Lê Văn Dưỡng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Thành Nguyễn Ngọc Thành Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Thắng Phạm Văn Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

29/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Trung Tuấn Trần Trung Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tiến Thành Nguyễn Tiến Thành Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

26/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Minh Trần Văn Minh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

19/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Bình Trần Quang Bình Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

31/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đăng Vũ Trần Đăng Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

31/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Minh Nhật Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Anh Tài Lê Anh Tài Giới tính: Nam Tuổi: 24 Sơ cấp nghề

23/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Quốc Huy Võ Quốc Huy Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

19/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Hồng Quang Nguyễn Hữu Hồng Quang Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

19/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hải Nam Nguyễn Hải Nam Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

17/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Hưng Nguyễn Duy Hưng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tín Nguyễn Tín Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

11/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Văn Thắng Võ Văn Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thái Học Nguyễn Thái Học Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Trần Quốc Thống Trịnh Trần Quốc Thống Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

05/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Trung Kiên Đinh Trung Kiên Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

02/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hữu Hoàng Lê Hữu Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Quí Việt Cường Đoàn Quí Việt Cường Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Lành Nguyễn Văn Lành Giới tính: Nam Tuổi: 51 Sơ cấp nghề

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng DŨng Lê Hoàng DŨng Giới tính: Nam Tuổi: 54 Sơ cấp nghề

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Văn Tám Võ Văn Tám Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐOÀN QUÍ VIỆT CƯƠNG ĐOÀN QUÍ VIỆT CƯƠNG Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2021

Khu vực làm:
- Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lục Văn Lâm Lục Văn Lâm Giới tính: Nam Tuổi: 25 12/12

12/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Thảo Nguyễn Văn Thảo Giới tính: Nam Tuổi: 47 Không yêu cầu

04/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Tuấn Luân Phạm Tuấn Luân Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

23/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Diệp Lê Văn Diệp Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

12/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH