DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Bình Nguyễn Văn Bình Giới tính: Nam Tuổi: 50 Sơ cấp nghề

22/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Ngọc Hoàn Vũ Ngọc Hoàn Giới tính: Nam Tuổi: 36 Sơ cấp nghề

22/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quang Minh Sơn Lê Quang Minh Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

20/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Viết Cường Trương Viết Cường Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

20/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thanh Phong Trương Thanh Phong Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

20/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Bá Mạnh Hoàng Bá Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 54 Không yêu cầu

20/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 35 Sơ cấp nghề

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Tiến Năng Phạm Tiến Năng Giới tính: Nam Tuổi: 56 Sơ cấp nghề

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trung Quốc Lê Trung Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 18 Sơ cấp nghề

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Minh Tuấn Phạm Minh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Sơ cấp nghề

16/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tô Đình Tài Tô Đình Tài Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

16/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Trình Nguyễn Ngọc Trình Giới tính: Nam Tuổi: 53 Sơ cấp nghề

26/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Tuấn Anh Đỗ Tuấn Anh Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

17/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trung Phong Nguyễn Trung Phong Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

17/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Mười Phạm Văn Mười Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

15/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hiếu Trần Văn Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

15/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Lê Kiên Cường Hoàng Lê Kiên Cường Giới tính: Nam Tuổi: 26 Không yêu cầu

29/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngân Văn Thắng Ngân Văn Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Sơ cấp nghề

11/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Văn Phong Bùi Văn Phong Giới tính: Nam Tuổi: 33 Sơ cấp nghề

08/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Ngọc Anh Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

08/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Quân Nguyễn Văn Quân Giới tính: Nam Tuổi: 37 Sơ cấp nghề

01/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Dũng Huỳnh Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

23/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Quốc Bảo Võ Quốc Bảo Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp THPT

22/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Anh Vũ Trần Anh Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

20/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Long Vũ Đinh Long Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

03/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Văn Nam Đinh Văn Nam Giới tính: Nam Tuổi: 46 Sơ cấp nghề

03/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Vân Du Vũ Vân Du Giới tính: Nam Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

01/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hữu Thái Trần Hữu Thái Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

01/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mộc Trần Phương Mộc Trần Phương Giới tính: Nam Tuổi: 44 Sơ cấp nghề

01/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoàng Giang Lê Hoàng Giang Giới tính: Nam Tuổi: 43 Không yêu cầu

01/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Vận tải/Lái xe Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH