DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Tú Trần Ngọc Tú Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

29/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Hà Hiển Hoàng Hà Hiển Giới tính: Nam Tuổi: 47 Không yêu cầu

10/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Hơn Phạm Văn Hơn Giới tính: Nam Tuổi: 33 Trung cấp nghề

06/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Văn Ngọc Đỗ Văn Ngọc Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trung cấp

30/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Gia Anh Phạm Gia Anh Giới tính: Nam Tuổi: 39 Trung cấp

27/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Bình Minh Thái Bình Minh Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

06/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Văn Nguyên Đoàn Văn Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

28/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Duy Hùng Phạm Duy Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 7 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Xuân Phú Ngô Xuân Phú Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

25/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Văn Vĩ Hà Văn Vĩ Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

23/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Trọng Anh Quân Trần Trọng Anh Quân Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thanh Cường Phan Thanh Cường Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Hằng Nguyễn Thị Kim Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Huỳnh Quốc Huy Đặng Huỳnh Quốc Huy Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng

27/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thanh Sang Trần Thanh Sang Giới tính: Nam Tuổi: 40 Đại học

26/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Minh Khánh Hoàng Minh Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Cao đẳng

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Trọng Quang Huy Võ Trọng Quang Huy Giới tính: Nam Tuổi: 37 Cao đẳng

18/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Non Nguyễn Hoàng Non Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn SƯơng Nguyễn SƯơng Giới tính: Nam Tuổi: 38 Cao đẳng

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thành Hiển Dương Thành Hiển Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Dân Nguyễn Quốc Dân Giới tính: Nam Tuổi: 32 Trung cấp

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thành Được Đinh Thành Được Giới tính: Nam Tuổi: 41 Đại học

16/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Đức Việt Chu Đức Việt Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trung cấp

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

12/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thiên Bình Đỗ Thiên Bình Giới tính: Nam Tuổi: 42 Cao đẳng

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ứng Như Phong Ứng Như Phong Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Trinh Nguyễn Thành Trinh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hảo Trần Văn Hảo Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp THPT

22/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Sanh Toàn Nguyễn Sanh Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 30 Sơ cấp nghề

19/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC LỘC NGUYỄN QUỐC LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

18/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng
- Xã Đinh Lạc, h. Di Linh, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm

DANH MỤC NGÀNH