DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Non Nguyễn Hoàng Non Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn SƯơng Nguyễn SƯơng Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Cao đẳng

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thành Hiển Dương Thành Hiển Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Dân Nguyễn Quốc Dân Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

22/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thành Được Đinh Thành Được Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Đức Việt Chu Đức Việt Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

14/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đức Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thiên Bình Đỗ Thiên Bình Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ứng Như Phong Ứng Như Phong Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

08/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thành Trinh Nguyễn Thành Trinh Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Hảo Trần Văn Hảo Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp THPT (Tú tài)

22/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN QUỐC LỘC NGUYỄN QUỐC LỘC Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

18/02/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng
- Xã Đinh Lạc, h. Di Linh, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Hoàng Nguyễn Quốc Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Tân Nguyễn Duy Tân Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Văn Long Đinh Văn Long Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Trung cấp

22/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Huy Nguyễn Quốc Huy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Duy Quốc Nguyễn Duy Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: 10,000,000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Chiến Thắng Nguyễn Chiến Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Trung cấp

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thiên Tài Nguyễn Thiên Tài Giới tính: Nam Tuổi: 39 Tốt nghiệp Trung cấp

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tuấn Đăng Trần Tuấn Đăng Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Trung cấp

17/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngyễn Thanh Sơn Ngyễn Thanh Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 20 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thế Thắng Nguyễn Thế Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

04/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Bình Minh Thái Bình Minh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Văn Chiến Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Trung cấp

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quốc Hưng Trần Quốc Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Sơ cấp nghề

08/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Hiếu Nguyễn Hữu Hiếu Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Trung cấp

06/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đức Hiếu Trần Đức Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >10.000.000
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Hải Nam Trần Hải Nam Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Bình Minh Thái Bình Minh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Hữu Chính Đinh Hữu Chính Giới tính: Nam Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điện-Điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH