DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Tuấn Nguyễn Thanh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2021

Khu vực làm:
- Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 7 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Văn Chiến Trịnh Văn Chiến Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Xuân Giang Sơn Phạm Xuân Giang Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

20/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ QUỐC HUY VŨ QUỐC HUY Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

15/11/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 8000000 - 10000000
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Đức Hoàng Đỗ Đức Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

05/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Quang Thành Trần Quang Thành Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Viết Khánh Nguyễn Viết Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Xuân Ái Dương Xuân Ái Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Hùng Nguyễn Vũ Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

13/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Hùng Nguyễn Vũ Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

31/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Quân Trần Văn Quân Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Khánh Duy Phùng Khánh Duy Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Anh  Tuấn Lê Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Dũng Lê Ngọc Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 35 12/12

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quách Đức Đạt Quách Đức Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 38 Sơ cấp nghề

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thế Minh Trần Thế Minh Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Khắc Sơn Nguyễn Khắc Sơn Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

03/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẶNG VŨ THÀNH TÂM ĐẶNG VŨ THÀNH TÂM Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2020

Khu vực làm:
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
- Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Thanh Hải Lưu Thanh Hải Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Trung cấp

09/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Chương Nguyễn Hoàng Chương Giới tính: Nam Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

04/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tiến Nam Nguyễn Tiến Nam Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Trung cấp

27/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Vũ Anh Đức Phạm Vũ Anh Đức Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Duy Anh Thái Duy Anh Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đại Văn Nguyễn Đại Văn Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thanh Hải Trần Thanh Hải Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Trung cấp

12/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Văn Thắng Mai Văn Thắng Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Xuân Diệu Trần Xuân Diệu Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Trung cấp

06/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HỮU HƯNG NGUYỄN HỮU HƯNG Giới tính: Nam Tuổi: 1 Tốt nghiệp Cao đẳng

29/01/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: 5 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Quí Tùng Trương Quí Tùng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

20/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Sáng Nguyễn Đức Sáng Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

24/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Cơ khí/Cơ điện tử Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH