DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Hòa Nguyễn Xuân Hòa Giới tính: Nam Tuổi: 24 Trung cấp

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Trung Tín Huỳnh Trung Tín Giới tính: Nam Tuổi: 25 Cao đẳng

14/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trung cấp

30/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Kim Sa Phạm Thị Kim Sa Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

05/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Như Thảo Nguyễn Thị Như Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

05/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Xuân Dũng Nguyễn Xuân Dũng Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Huỳnh Bích Thảo Phan Huỳnh Bích Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Tình Nguyễn Thị Ngọc Tình Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Thủy Ka Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH