DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Huỳnh Bích Thảo Phan Huỳnh Bích Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Tình Nguyễn Thị Ngọc Tình Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Thủy Ka Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Trồng trọt/Bảo vệ thực vật Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH