DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Trang Trần Thị Mỹ Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN ANH PHẠM XUÂN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

22/01/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thảo Ngân Lý Thảo Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kon Jàn Yong Nhòng - K' Lập Kon Jàn Yong Nhòng - K' Lập Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Hoàng Huy Thịnh Hồ Hoàng Huy Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >6.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Kim Hoa Huỳnh Thị Kim Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng nghề

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Minh Thành Bùi Minh Thành Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Minh Thành Bùi Minh Thành Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Huệ Ka Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mông Thị Thanh Thanh Mông Thị Thanh Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Hùng Nguyễn Đình Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 25 Không yêu cầu

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Lê Na Đinh Thị Lê Na Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu HIền Nguyễn Thị Thu HIền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nghiêm Thị Hạnh Nghiêm Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhan Thanh Viên Nhan Thanh Viên Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Triệu Thị Minh Ngọc Triệu Thị Minh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ly Ly Nguyễn Thị Ly Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

26/11/2019

Khu vực làm:
- Xã Tân Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 5 năm 10 tháng

DANH MỤC NGÀNH