DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Tú Nguyễn Ngọc Tú Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

15/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thương Thương Hoàng Thị Thương Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

09/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hải Yến Phạm Thị Hải Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

19/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Lan Lê Thị Mỹ Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

16/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Văn Chiến Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

10/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Như Ý Phạm Thị Như Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

28/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

04/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Kim Hoa Huỳnh Thị Kim Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

18/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Thị Quỳnh Ngô Thị Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

18/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ma Thị Hương Sen Ma Thị Hương Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Đạt Nguyễn Văn Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

21/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hải Yến Phạm Thị Hải Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

24/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Trang Trần Thị Mỹ Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM XUÂN ANH PHẠM XUÂN ANH Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

22/01/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thảo Ngân Lý Thảo Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

08/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tống Trần Đình Viễn Tống Trần Đình Viễn Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

23/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

12/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kon Jàn Yong Nhòng - K' Lập Kon Jàn Yong Nhòng - K' Lập Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

08/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Hoàng Huy Thịnh Hồ Hoàng Huy Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

01/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >6.000.000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Kim Hoa Huỳnh Thị Kim Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng nghề

28/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Minh Thành Bùi Minh Thành Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Minh Thành Bùi Minh Thành Giới tính: Nam Tuổi: 40 Trung cấp

09/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Huệ Ka Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

11/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mông Thị Thanh Thanh Mông Thị Thanh Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đình Hùng Nguyễn Đình Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 28 Không yêu cầu

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Lê Na Đinh Thị Lê Na Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

14/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỐNG THỊ HỒNG ĐÀO TỐNG THỊ HỒNG ĐÀO Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

01/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu HIền Nguyễn Thị Thu HIền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

06/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nghiêm Thị Hạnh Nghiêm Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

20/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhan Thanh Viên Nhan Thanh Viên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

10/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản lý Tài nguyên và môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH