DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tin

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Lành Bùi Thị Lành Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

12/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tin Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Lành Bùi Thị Lành Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

26/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tin Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH