DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Quang Bửu Đinh Quang Bửu Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê An Nguyễn Lê An Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

09/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 15.000.000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Trần Thùy Linh Võ Trần Thùy Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Phú Nguyễn Văn Phú Giới tính: Nam Tuổi: 56 Tốt nghiệp Trung cấp

10/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỬ VĂN CAO NGUYÊN CHỬ VĂN CAO NGUYÊN Giới tính: Nam Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

31/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Quang Nguyễn Bá Quang Giới tính: Nam Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

29/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Tố Loan Đỗ Thị Tố Loan Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mộng Thùy Nguyễn Thị Mộng Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

19/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hồng Hạnh Trần Thị Hồng Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

15/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Huyền Trang Phạm Thị Huyền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KPăy Trơn KPăy Trơn Giới tính: Nam Tuổi: 28 Không yêu cầu

13/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Ba Trần Văn Ba Giới tính: Nam Tuổi: 63 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mộng Thùy Nguyễn Thị Mộng Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

12/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Minh Phương Ngô Minh Phương Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thế Tuân Nguyễn Thế Tuân Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRẦN QUỐC DŨNG TRẦN QUỐC DŨNG Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐInh Mạnh Thủy ĐInh Mạnh Thủy Giới tính: Nam Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Luân Nguyễn Thanh Luân Giới tính: Nam Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Trinh Nguyễn Thị Kim Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

12/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhật Lệ Nguyễn Thị Nhật Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Kim Chung Trương Thị Kim Chung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trương Ngọc Quỳnh Nguyễn Trương Ngọc Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Tín Lê Văn Tín Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

17/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quý Minh Đạt Lê Quý Minh Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 45 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 7 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thế Nhất Lê Thế Nhất Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 4 năm 2 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Trần Đức Thoan Hà Trần Đức Thoan Giới tính: Nam Tuổi: 48 Tốt nghiệp Đại học

02/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị khánh Ngọc Phạm Thị khánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Phạm Công Đỗ Phạm Công Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Trung cấp

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Nhật Linh Huỳnh Nhật Linh Giới tính: Nam Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Văn Phượng Bùi Văn Phượng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Trung cấp

11/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Nông/Lâm/Ngư nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH