DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Kim Huệ Võ Thị Kim Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

21/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Kim Thoa Đào Thị Kim Thoa Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trung cấp

15/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

09/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Thanh Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

29/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Đức Huy Nguyễn Đức Huy Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

14/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Thị Minh Tâm Lâm Thị Minh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

17/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Mạnh Hoàng Nguyễn Mạnh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

03/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị SOng Thu Võ Thị SOng Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

08/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN MẠNH HOÀNG NGUYỄN MẠNH HOÀNG Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

07/04/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Mỹ Kiều Huỳnh Thị Mỹ Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

18/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Hồng Thắm Đinh Hồng Thắm Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

05/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Mỹ Kiều Huỳnh Thị Mỹ Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

04/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Ngọc Như Ý Nguyễn Lê Ngọc Như Ý Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

12/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Nguyên Thùy Dương Đỗ Nguyên Thùy Dương Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

07/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Trúc Ly Nguyễn Thị Trúc Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

13/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Định Thị Hạnh Định Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

22/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Bình Giới tính: Nữ Tuổi: 48 Đại học

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Quang Dân Võ Quang Dân Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ THị Ngọc Trinh Võ THị Ngọc Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 2023 Đại học

12/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Mỹ Kiều Huỳnh Thị Mỹ Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

22/11/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Công tác xã hội Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH