DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Lệ Hằng Trần Thị Lệ Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

09/07/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Thanh Dương Thị Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

10/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Hảo Lê Thị Mỹ Hảo Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

10/06/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Hồng Thanh Phan Thị Hồng Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

16/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Xuân Tâm Đỗ Thị Xuân Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Cao đẳng

12/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DƯƠNG THÚY QUỲNH DƯƠNG THÚY QUỲNH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

09/04/2024

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Hồng Đoàn Thị Hồng Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

03/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Bình Minh Lê Bình Minh Giới tính: Nam Tuổi: 42 Đại học

28/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Ánh Phạm Thị Mỹ Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

19/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Diễm Quyên Nguyễn Ngọc Diễm Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

01/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Nguyễn Ngọc Anh Hoài Trương Nguyễn Ngọc Anh Hoài Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

23/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Lâm Linh Trần Thị Lâm Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Cao đẳng

21/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Tiểu Hoa Trần Thị Tiểu Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

19/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Minh Anh Hồ Thị Minh Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

10/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Linh Thao Phạm Linh Thao Giới tính: Nữ Tuổi: 46 Thạc sỹ

09/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 13 năm 4 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Văn Anh Dũng Phan Văn Anh Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

17/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Hiền Vy Mai Thị Hiền Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

15/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

10/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hoàng Anh Minh Phạm Hoàng Anh Minh Giới tính: Nam Tuổi: 49 Đại học

18/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thiên Thạch Thảo Nguyễn Thiên Thạch Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

06/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Phước Chánh Trần Phước Chánh Giới tính: Nam Tuổi: 43 Cao đẳng

20/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thiên Thạch Thảo Nguyễn Thiên Thạch Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

19/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Anh Tuấn Anh Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

11/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ MINH THÚY NGUYỄN THỊ MINH THÚY Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

20/07/2023

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 6 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Quỳnh Anh Dương Thị Quỳnh Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

28/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Minh Tân Ngô Minh Tân Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

10/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thu Hiền Lê Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

02/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ thị Huyền Vũ thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

01/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thu Hiền Lê Thị Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

18/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thúy Hương Bùi Thị Thúy Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

11/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH