DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Minh Thức Nguyễn Quang Minh Thức Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Giang Trần Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Bảo Hân Lê Bảo Hân Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

03/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phạm Hoàng Diệu Nguyễn Phạm Hoàng Diệu Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Quang Tuyền Bùi Quang Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thanh Hằng Phạm Thị Thanh Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

13/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Ba Tuấn Ngô Ba Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

13/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Sông Ray Nguyễn Thị Sông Ray Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thắm Phạm Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Mỹ Trâm Võ Thị Mỹ Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

24/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >8.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Minh Hường Bùi Thị Minh Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

29/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoài Huyền Vũ Lê Hoài Huyền Vũ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

03/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

01/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Phương Ngọc Mai Thị Phương Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀ NGỌC TRỌNG NGHĨA HÀ NGỌC TRỌNG NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

01/06/2020

Khu vực làm:
- Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
- Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHạm Bá Vũ PHạm Bá Vũ Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Cao đẳng nghề

30/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Hồng Quyn Bùi Thị Hồng Quyn Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Quang Tuyền Bùi Quang Tuyền Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoài Huyền Vũ Lê Hoài Huyền Vũ Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mai Thị Mỹ Linh Mai Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thái Phúc Phạm Thái Phúc Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

06/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Long Thị Kim Oanh Long Thị Kim Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tân Nguyễn Thị Tân Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Quỳnh Thư Nguyễn Hoàng Quỳnh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Thủy Nguyễn Thị Bích Thủy Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

17/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Long Thị Kim Oanh Long Thị Kim Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

16/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Như Quỳnh Trần Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

09/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tú Uyên Trần Tú Uyên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

20/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Tài chính ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH