DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất khẩu lao động

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Hồng Phúc Trương Hồng Phúc Giới tính: Nam Tuổi: 19 Không yêu cầu

03/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất khẩu lao động Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Minh Đạt Nguyễn Minh Đạt Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp THCS

13/04/2023

Khu vực làm:
- Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
- Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xuất khẩu lao động Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH