DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ thị Nội Đỗ thị Nội Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Tốt nghiệp Trung cấp

07/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thùy Trang Bùi Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

12/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Ngọc Tú Huỳnh Thị Ngọc Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Hằng Nguyễn Thị Thanh Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Trung cấp

22/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Thanh Nhàn Trương Thị Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

30/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Thanh Nhàn Trương Thị Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/12/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ánh Kiều Trần Thị Ánh Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Cao đẳng

25/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Lệ Nhật Linh Hoàng Lệ Nhật Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Trung cấp

22/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hà Nhi Trần Thị Hà Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Trung cấp

15/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thanh Phương Trần Thị Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

24/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thảo Bùi Thị Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Linh Trần Thị Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Trung cấp

20/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Phạm Thanh Phương Lê Phạm Thanh Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

04/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Chi Lê Thị Kim Chi Giới tính: Nữ Tuổi: 55 Tốt nghiệp Trung cấp

26/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy linh Nguyễn Thị Thùy linh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vương Thị Mỹ Ngân Vương Thị Mỹ Ngân Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

07/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Y tế/Dược Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH