DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thủy Tiên Nguyễn Thị Thủy Tiên Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

24/05/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thu Trâm Trần Thị Thu Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Không yêu cầu

27/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Cao Nguyên Trương Cao Nguyên Giới tính: Nam Tuổi: 18 Đại học

22/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Tổ trưởng/Trưởng nhóm/Giám sát Lương: 25000000
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Quỳnh Trâm Vũ Quỳnh Trâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

05/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Anh Thư Nguyễn Hoàng Anh Thư Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

24/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Tuấn Mạnh Lê Tuấn Mạnh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Cao đẳng

22/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đậu Thị Lựu Đậu Thị Lựu Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

21/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Thúy Nguyễn Thị Thanh Thúy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

17/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Phạm Hoài Ân Lê Phạm Hoài Ân Giới tính: Nam Tuổi: 24 Cao đẳng

15/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Trần Ngọc Thiên Phan Trần Ngọc Thiên Giới tính: Nam Tuổi: 22 Đại học

26/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Quỳnh Như Nguyễn Thị Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

29/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Văn Trường Dương Văn Trường Giới tính: Nam Tuổi: 23 Đại học

13/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

12/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: 2 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thanh Thùy Nguyễn Thanh Thùy Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Đại học

13/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hoài Hương Lê Hoài Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 45 Đại học

28/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Bằng Trần Văn Bằng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

10/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Linh Đa Nguyễn Thị Linh Đa Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

19/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thụy Điệp Vi Trần Thụy Điệp Vi Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trung cấp

29/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Văn Bằng Trần Văn Bằng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

14/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Hiền Phương Lê Nguyễn Hiền Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trung cấp

18/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

06/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Dương Thế Vũ Huỳnh Dương Thế Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 30 Cao đẳng

30/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vy Thị Kiều Vy Thị Kiều Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

16/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Huyền Trang Võ Thị Huyền Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

13/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Nữ Hoàng Anh Tôn Nữ Hoàng Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

12/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Minh Như Bùi Thị Minh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

29/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hải Đông Nguyễn Hải Đông Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Công Minh Đinh Công Minh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Như Quỳnh Bùi Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

15/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Nữ Hoàng Anh Tôn Nữ Hoàng Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

14/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH