DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khoa học môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc My Trần Thị Ngọc My Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

08/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Kinh Nguyễn Văn Kinh Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

26/02/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thương Nguyễn Thị Thu Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Thạc sỹ

11/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Phương Nguyễn Thị Ngọc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

17/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Phương Nguyễn Thị Ngọc Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

12/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thơm Đặng Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

10/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thơm Đặng Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

10/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Mỹ Anh Trần Thị Mỹ Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

17/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đại Lộc Trần Đại Lộc Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

14/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Chí Thành Nguyễn Chí Thành Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

02/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Ngọc Lệ Đặng Thị Ngọc Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Trinh Nguyễn Ngọc Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mông Thị Thanh thanh Mông Thị Thanh thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hương Giang Lê Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thái Vân Đặng Thị Thái Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ OANH VŨ THỊ OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Đại học

23/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Minh Hưng Vũ Minh Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 37 Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Tâm Lê Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

26/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Tâm Lê Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 33 12/12

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH