DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khoa học môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Ngọc Lệ Đặng Thị Ngọc Lệ Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Trinh Nguyễn Ngọc Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Mông Thị Thanh thanh Mông Thị Thanh thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Hương Giang Lê Thị Hương Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

15/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thái Vân Đặng Thị Thái Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

07/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ THỊ OANH VŨ THỊ OANH Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Đại học

23/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Minh Hưng Vũ Minh Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

24/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Tâm Lê Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

26/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Tâm Lê Thanh Tâm Giới tính: Nữ Tuổi: 30 12/12

18/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Khoa học môi trường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH