DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Anh Vũ Trần Anh Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 31 Sơ cấp nghề

15/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Ngọc Ánh Cao Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trung cấp

13/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Ngọc Hiền Lâm Ngọc Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Sơ cấp nghề

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Quỳnh Phạm Văn Quỳnh Giới tính: Nam Tuổi: 33 Cao đẳng

29/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Kim Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Ngọc Hồng Nhung Lý Ngọc Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hoài Thương Phạm Hoài Thương Giới tính: Nam Tuổi: 25 Sơ cấp nghề

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LêT hị Thu Xuân LêT hị Thu Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Sơ cấp nghề

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH