DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hoài Thương Phạm Hoài Thương Giới tính: Nam Tuổi: 23 Sơ cấp nghề

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LêT hị Thu Xuân LêT hị Thu Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 49 Sơ cấp nghề

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH