DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo quản/Chế Biến

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYÊN THÀNH NGHĨA NGUYÊN THÀNH NGHĨA Giới tính: Nam Tuổi: 18 Cao đẳng

05/03/2024

Khu vực làm:
- Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 9 năm 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Anh Vũ Trần Anh Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 32 Sơ cấp nghề

15/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thị Ngọc Ánh Cao Thị Ngọc Ánh Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trung cấp

13/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lâm Ngọc Hiền Lâm Ngọc Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Sơ cấp nghề

14/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Quỳnh Phạm Văn Quỳnh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

29/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Kim Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Ngọc Hồng Nhung Lý Ngọc Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Đại học

03/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hoài Thương Phạm Hoài Thương Giới tính: Nam Tuổi: 26 Sơ cấp nghề

29/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LêT hị Thu Xuân LêT hị Thu Xuân Giới tính: Nữ Tuổi: 52 Sơ cấp nghề

03/03/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Bảo quản/Chế Biến Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH