DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Luật/Pháp lý

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thảo Nguyên Phạm Thảo Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

30/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hoa Phạm Thị Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Tốt nghiệp Đại học

26/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lưu Thị Thùy Phương Lưu Thị Thùy Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

28/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Linh Nguyễn Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 19 Tốt nghiệp Trung cấp

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Văn Thái Dương Văn Thái Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

15/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Thanh Tùy Võ Thị Thanh Tùy Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Gia Khánh Nguyễn Gia Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 35 Tốt nghiệp Trung cấp

09/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thúy An Nguyễn Thị Thúy An Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

21/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tăng Hồng Quân Tăng Hồng Quân Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Thị Diễm Huệ Hồ Thị Diễm Huệ Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Bảo Lượng Trần Bảo Lượng Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

26/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

18/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
- Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thu Hà Đặng Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đàm Thị Diễm Thu Đàm Thị Diễm Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

12/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bạch Đoàn Cao Sang Bạch Đoàn Cao Sang Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

10/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhã Trúc Nguyễn Thị Nhã Trúc Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

06/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huy Đại Nguyễn Huy Đại Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

02/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Anh Minh Nguyễn Anh Minh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC NGUYỄN THỊ NHÃ TRÚC Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

14/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lò Thị Hồng Vy Lò Thị Hồng Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

09/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ái Nữ Nguyễn Thị Ái Nữ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

08/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngân Hà Trần Thị Ngân Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

04/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Tốt nghiệp Đại học

21/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Thu Đinh Thị Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

14/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

24/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Võ Thị Cẩm Hà Võ Thị Cẩm Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Tốt nghiệp Đại học

23/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hữu Vinh Nguyễn Hữu Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 25 Không yêu cầu

19/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN TRÚC VY NGUYỄN TRÚC VY Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

17/06/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Phó Trưởng phòng Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thanh Nga Hoàng Thị Thanh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Luật/Pháp lý Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH