DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều dưỡng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ka Nhuỳn Ka Nhuỳn Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

15/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

07/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Kiều Chinh Hoàng Thị Kiều Chinh Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trung cấp

26/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Crồng Pô Sang Nai Vân Crồng Pô Sang Nai Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

15/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Minh Thu Trần Thị Minh Thu Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

28/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Anh Đào Bùi Anh Đào Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

05/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Thanh Nhi Cao Thanh Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp

04/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thuận Lê Thị Thuận Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Cao đẳng

03/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Trần Bảo Hân Nguyễn Trần Bảo Hân Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

13/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM THỊ THANH HIẾU PHẠM THỊ THANH HIẾU Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

01/12/2022

Khu vực làm:
- Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
- Xã Quảng Lập, h. Đơn Dương, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Mạc Phương Vân Nguyễn Mạc Phương Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trung cấp

16/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Hường Phạm Thị Mỹ Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

22/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp

14/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Mai Lê Thị Ngọc Mai Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trung cấp

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

18/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thu Quyên Hoàng Thu Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

22/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đồng Thị Hường Đồng Thị Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Trung cấp

17/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Âu Thị Bích Phương Âu Thị Bích Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

14/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Huyền Trần Thị Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

14/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thu Hiền Nguyễn Thu Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Trung cấp

10/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Phụng Nguyễn Thị Mỹ Phụng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trung cấp

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ánh Ngọc Lê Thị Ánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

04/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Ái Quyên Huỳnh Thị Ái Quyên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Cao đẳng

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Ngọc Nhi Đinh Thị Ngọc Nhi Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp

10/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN HOÀNG  THÂN NGUYỄN HOÀNG THÂN Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trung cấp

28/03/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: 12 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Lan Hương Trần Thị Lan Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

08/01/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

22/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5.000.000
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mỹ Hường Phạm Thị Mỹ Hường Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

20/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

25/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Điều dưỡng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH