DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Nhật Nguyễn Thị Nhật Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Trung cấp

26/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiều Thị Nhung Kiều Thị Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Cao đẳng

24/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

22/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Kim Châu Lê Thị Kim Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trung cấp

18/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hồng Minh Phạm Hồng Minh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

24/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Hoàng Ngọc Huyền Đinh Hoàng Ngọc Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

20/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hương Huyền Nguyễn Hương Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

20/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hoà Trần Thị Hoà Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Cao đẳng

18/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Kim Lộc Đoàn Thị Kim Lộc Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

18/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thương Hoàng Thị Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trung cấp

04/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Quỳnh Trần Thị Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Cao đẳng

23/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Sương Nguyễn Thị Ngọc Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Trung cấp

06/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Trung cấp

18/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Dũng Lê Dũng Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Đại học

05/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hương Hiền Nguyễn Hương Hiền Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Cao đẳng

18/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Bích Ngọc Nguyễn Phương Bích Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

21/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Huyền Trần Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

01/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phương Vy Nguyễn Thị Phương Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Trung cấp

15/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phương Bích Ngọc Nguyễn Phương Bích Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

10/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phượng Mỹ Nguyễn Thị Phượng Mỹ Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

02/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Trung cấp

12/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 9 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Ngọc Diệu Trần Thị Ngọc Diệu Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Trung cấp

05/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Đại học

23/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 15 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chu Thị Lê Va Chu Thị Lê Va Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

22/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hiếu Thảo Nguyễn Thị Hiếu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

22/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồng Thị Huyền Lương Hồng Thị Huyền Lương Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

19/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Ngọc Bích Nguyên Lê Ngọc Bích Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Cao đẳng

12/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Mỹ Bình Đinh Thị Mỹ Bình Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Trung cấp

23/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Mỹ Duyên Lê Thị Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

27/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Quỳnh My Đỗ Thị Quỳnh My Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Trung cấp

20/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Dược sỹ Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH