DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Quốc Doanh Vũ Quốc Doanh Giới tính: Nam Tuổi: 35 Cao đẳng

19/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hà Yến Thương Lê Hà Yến Thương Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

09/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Khánh Hòa Lê Thị Khánh Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Cao đẳng

11/12/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Đại học

21/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Nguyễn Thảo Vy Đinh Nguyễn Thảo Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

24/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Kim Duyên Phạm Kim Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

28/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hoàng Như Yến Phạm Hoàng Như Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

03/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Hoàng Như Yến Phạm Hoàng Như Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

25/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Dung Phạm Thị Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Cao đẳng

11/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thế Hồng Cung Nguyễn Thế Hồng Cung Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

14/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thúy Vy Lê Thúy Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

30/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Thảo Ngọc Bùi Thị Thảo Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Cao đẳng

27/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bùi Thị Quý Bùi Thị Quý Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Cao đẳng

15/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hương Trần Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

05/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Mỹ Dung Vũ Mỹ Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 20 Cao đẳng

25/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Hương Trần Thị Hương Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng

25/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ninh Thị Thương Huyền Ninh Thị Thương Huyền Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

28/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trương Thị Lệ Ngọc Châu Trương Thị Lệ Ngọc Châu Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thi Hồng Thắm Nguyễn Thi Hồng Thắm Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Cao đẳng

13/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Mỹ Duyên Vũ Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

06/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Mỹ Duyên Vũ Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

13/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Mỹ Duyên Vũ Mỹ Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

05/07/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Bích Lụa Đỗ Bích Lụa Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Cao đẳng

25/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Vũ Khánh Ngọc Hồ Vũ Khánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

30/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Thu Cầm Huỳnh Thị Thu Cầm Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

10/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xuất - Nhập khẩu/Ngoại thương Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH