DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản trị kinh doanh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huyền Tôn Nữ Tường Nhiên Huyền Tôn Nữ Tường Nhiên Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Cẩm Ly Lê Thị Cẩm Ly Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

21/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Yến Khanh Nguyễn Ngọc Yến Khanh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

18/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

14/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >8.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Yến Linh Nguyễn Thị Yến Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 23 Cao đẳng nghề

11/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Hưng Nguyễn Văn Hưng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

10/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Thị Hiếu Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Cao đẳng

10/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Minh Nguyễn Lê Minh Giới tính: Nam Tuổi: 32 Tốt nghiệp Đại học

09/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Văn KIm Long Hồ Văn KIm Long Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

08/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: > 5.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Thông Nguyễn Văn Thông Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 5-10 triệu
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Yến Như Hồ Yến Như Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

04/06/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 10- 20 triệu
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Minh Trung Lê Minh Trung Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

24/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Trương Lâm Phượng Huỳnh Trương Lâm Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

17/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: >6.500.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Giang Lê Thị Giang Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

12/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Biện Nương Hoàn Biện Nương Hoàn Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

10/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: 10 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Lệ Sương Trần Thị Lệ Sương Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Tốt nghiệp Cao đẳng

06/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đăng Thịnh Trần Đăng Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 28 Tốt nghiệp Đại học

05/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Kim Phượng Hoàng Thị Kim Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Tốt nghiệp Đại học

04/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thanh Nguyên Lê Thanh Nguyên Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Đăng Thy Nguyễn Thị Đăng Thy Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

27/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Nhật Trường Thái Nhật Trường Giới tính: Nam Tuổi: 42 Tốt nghiệp Đại học

20/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Lài Sen Lê Thị Lài Sen Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Tốt nghiệp Cao đẳng

19/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hương Lan Nguyễn Thị Hương Lan Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

16/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Nhung Phạm Thị Hồng Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

02/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Vân Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 22 Tốt nghiệp Đại học

01/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phùng Trần Quỳnh Như Phùng Trần Quỳnh Như Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Cao đẳng

31/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Ngọc Ân Nguyễn Ngọc Ân Giới tính: Nam Tuổi: 46 Tốt nghiệp Đại học

30/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 8.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ma Hiêng Ma Hiêng Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Tốt nghiệp Cao đẳng

23/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 6.000.000
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làu A Nhì Làu A Nhì Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Trung cấp

23/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Hồng Ngọc Đặng Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Tốt nghiệp Đại học

19/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Quản trị kinh doanh Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH