DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Chí Ngọc Nguyễn Chí Ngọc Giới tính: Nam Tuổi: 51 Đại học

13/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Chí Ngọc Nguyễn Chí Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 51 Đại học

20/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cao Mỹ Linh Cao Mỹ Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

10/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng công trình thủy, cấp thoát nước Kinh nghiệm: 1 năm 8 tháng

DANH MỤC NGÀNH