DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuấn Hùng Nguyễn Tuấn Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

17/04/2024

Khu vực làm:
- Thị trấn Di Linh, h. Di Linh, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 6 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Diệp Bảo Quốc Diệp Bảo Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

04/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quang Nhân Nguyễn Quang Nhân Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

01/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thái Vinh Nguyễn Thái Vinh Giới tính: Nam Tuổi: 24 Đại học

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Viết Toàn Lê Viết Toàn Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

04/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Quyền Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

15/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Quyền Nguyễn Văn Quyền Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

28/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trịnh Lương Huy Trịnh Lương Huy Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

24/10/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: 1 năm 6 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị bình An Phạm Thị bình An Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

11/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Văn Đông Phạm Văn Đông Giới tính: Nam Tuổi: 21 Đại học

22/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hoàng Anh Nguyễn Hoàng Anh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

24/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Khắc Hoàng Nguyễn Khắc Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 32 Cao đẳng

29/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Đức Minh Hoàng Đức Minh Giới tính: Nam Tuổi: 34 Trung cấp

21/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH