DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng cầu đường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Phi Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

06/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Phi Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

19/11/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Ngọc Mẫn Đinh Ngọc Mẫn Giới tính: Nam Tuổi: 33 Đại học

10/06/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng cầu đường Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH