DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VŨ HƯƠNG LY VŨ HƯƠNG LY Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Thạc sỹ

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Công Lê Công Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

16/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Đình Chinh Vũ Đình Chinh Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

17/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Tấn Đạt Ngô Tấn Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

18/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ CÔNG LÊ CÔNG Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

04/01/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K' Hoàng K' Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

09/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Phát Nguyễn Bá Phát Giới tính: Nam Tuổi: 39 Đại học

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NAM NGUYỄN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

31/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10 tr
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đình Anh Hoàng Lê Đình Anh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

25/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nam Nguyễn Nam Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH