DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kiến trúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ K' Hoàng K' Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

09/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Bá Phát Nguyễn Bá Phát Giới tính: Nam Tuổi: 36 Tốt nghiệp Đại học

25/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGUYỄN NAM NGUYỄN NAM Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

31/05/2020

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 10 tr
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đình Anh Hoàng Lê Đình Anh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 33 Tốt nghiệp Đại học

25/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 8 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Nam Nguyễn Nam Giới tính: Nam Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

18/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kiến trúc Kinh nghiệm: 5 năm

DANH MỤC NGÀNH