DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Xây dựng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NGuyễn Trung Tận NGuyễn Trung Tận Giới tính: Nam Tuổi: 46 Đại học

26/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 13 năm 8 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Lộc Lê Văn Lộc Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

22/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 1000000
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Đức Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Việt Khánh Nguyễn Việt Khánh Giới tính: Nam Tuổi: 27 Thạc sỹ

11/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 4 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phi Toàn Nguyễn Phi Toàn Giới tính: Nữ Tuổi: 18 Đại học

07/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 14 năm 11 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Thanh Đinh Thị Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

19/01/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Tiến Duẩn Lê Tiến Duẩn Giới tính: Nam Tuổi: 29 Đại học

18/10/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đinh Thị Thanh Đinh Thị Thanh Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Cao đẳng

14/08/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Mai Dung Nguyễn Thị Mai Dung Giới tính: Nữ Tuổi: 39 Đại học

27/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Huy Túc Lê Huy Túc Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

10/04/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Quốc Đạt Hồ Quốc Đạt Giới tính: Nam Tuổi: 40 Đại học

14/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huỳnh Minh Vũ Nguyễn Huỳnh Minh Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

24/02/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Trần Đăng Khoa Phan Trần Đăng Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

16/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Trần Đăng Khoa Phan Trần Đăng Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 28 Đại học

19/12/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trung Nghĩa Lê Trung Nghĩa Giới tính: Nam Tuổi: 32 Đại học

10/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Văn Ninh Ngô Văn Ninh Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

17/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Phi Toàn Nguyễn Phi Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

20/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Quốc Vương Lê Quốc Vương Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

28/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Diệp Bảo Quốc Diệp Bảo Quốc Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

22/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Ngọc Đăng Khoa Trần Ngọc Đăng Khoa Giới tính: Nam Tuổi: 47 Đại học

14/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Việt Tài Nguyễn Việt Tài Giới tính: Nam Tuổi: 31 Đại học

11/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Văn Tiến Hoàng Văn Tiến Giới tính: Nam Tuổi: 34 Cao đẳng

06/12/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vũ Việt Anh Vũ Việt Anh Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

05/10/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quỳnh Minh Vũ Nguyễn Quỳnh Minh Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

15/09/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Đức Công Danh Đỗ Đức Công Danh Giới tính: Nam Tuổi: 36 Đại học

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê văn Dũng Lê văn Dũng Giới tính: Nam Tuổi: 40 Đại học

20/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Luyện Đặng Văn Luyện Giới tính: Nam Tuổi: 30 Đại học

13/05/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Văn Danh Đặng Văn Danh Giới tính: Nam Tuổi: 38 Trung cấp

19/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Đức Toàn Lê Đức Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

25/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Huỳnh Minh Vũ Nguyễn Huỳnh Minh Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 34 Đại học

23/02/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Xây dựng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH