DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán tổng hợp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Duyên Nguyễn Thị Hồng Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Cao đẳng

03/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồng Duyên Hồng Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

23/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồng Duyên Hồng Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

29/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Đại học

28/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

08/03/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Thu Yên Lê Thị Thu Yên Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Cao đẳng

15/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Quỳnh Nga Đỗ Thị Quỳnh Nga Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Trung cấp

17/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Thị Hồng Hải Tạ Thị Hồng Hải Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Cao đẳng

02/08/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

29/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Thu Trang Hoàng Thị Thu Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

04/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 10 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tôn Nữ Thanh Hà Tôn Nữ Thanh Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

21/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Thúy Hòa Phan Thị Thúy Hòa Giới tính: Nữ Tuổi: 36 Đại học

14/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lý Thị Trà My Lý Thị Trà My Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Đại học

11/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ La Thị Hồng Nghĩa La Thị Hồng Nghĩa Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Đại học

21/10/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thị Hạnh Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Đại học

10/09/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nguyễn Thị Ngọc Oanh Giới tính: Nữ Tuổi: 40 Trung cấp

15/07/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Huỳnh Thị Kim Hoà Huỳnh Thị Kim Hoà Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Đại học

17/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán tổng hợp Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH