DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dương Thị Trang Dương Thị Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

10/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: 5 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Mai Linh Phạm Thị Mai Linh Giới tính: Nữ Tuổi: 44 Tốt nghiệp Đại học

27/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thái Thị Lan Hoa Thái Thị Lan Hoa Giới tính: Nữ Tuổi: 30 Tốt nghiệp Cao đẳng

21/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 6000000
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Ngọc Trang Lê Thị Ngọc Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

14/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: 8000000
Ngành: Kế toán ngân hàng Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH