DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Truyền Thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thượng Minh Thịnh Trần Thượng Minh Thịnh Giới tính: Nam Tuổi: 32 Không yêu cầu

28/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Truyền Thông Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Linh Tuyền Nguyễn Thị Linh Tuyền Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Trung cấp

02/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Truyền Thông Kinh nghiệm: 1 năm

DANH MỤC NGÀNH