DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Thị Như Quỳnh Lê Thị Như Quỳnh Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

01/04/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Văn Phúc Phan Văn Phúc Giới tính: Nam Tuổi: 26 Thạc sỹ

21/03/2024

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kim Nhung Trần Thị Kim Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

10/11/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nguyễn Cẩm Tú Lê Nguyễn Cẩm Tú Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

22/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tiến Bính Trần Tiến Bính Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

12/09/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Huyền Trân Trần Thị Huyền Trân Giới tính: Nữ Tuổi: 38 Đại học

13/07/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 13 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hằng Giới tính: Nữ Tuổi: 42 Trung cấp

23/06/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Kim Nhung Trần Thị Kim Nhung Giới tính: Nữ Tuổi: 35 Đại học

26/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHẠM QUỐC TRUNG PHẠM QUỐC TRUNG Giới tính: Nam Tuổi: 26 Đại học

11/05/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 3 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đoàn Thị Trang Đoàn Thị Trang Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

28/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Hồng Thảo Vy Lê Hồng Thảo Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Đại học

17/03/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Văn Hùng Lê Văn Hùng Giới tính: Nam Tuổi: 45 Đại học

10/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Nguyễn Ngọc Duyên Trần Nguyễn Ngọc Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 21 Đại học

03/01/2023

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Thị Thơm Trần Thị Thơm Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

25/11/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lã Thị Thu Hà Lã Thị Thu Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

10/09/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Ngô Chí Tuấn Ngô Chí Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 41 Đại học

29/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Tiến Bính Trần Tiến Bính Giới tính: Nam Tuổi: 38 Đại học

26/08/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Thùy Sang Nguyễn Thị Thùy Sang Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

11/07/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Tường Vân Nguyễn Thị Tường Vân Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

24/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Lê Huệ Anh Nguyễn Lê Huệ Anh Giới tính: Nữ Tuổi: 24 Đại học

24/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Hoàng Yến Nguyễn Thị Hoàng Yến Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Trung cấp

01/06/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Kim Ngọc Trần Kim Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 32 Đại học

25/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đào Thị Quỳnh Thơ Đào Thị Quỳnh Thơ Giới tính: Nữ Tuổi: 28 Đại học

23/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm 1 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Hồng Ngọc Phạm Thị Hồng Ngọc Giới tính: Nữ Tuổi: 33 Đại học

18/05/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyên Hải Biên Nguyên Hải Biên Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

10/04/2022

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Nhân viên Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đỗ Thị Hà Đỗ Thị Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Đại học

07/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hồ Công Vũ Hồ Công Vũ Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

05/04/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạ Ngọc Tuấn Tạ Ngọc Tuấn Giới tính: Nam Tuổi: 35 Đại học

28/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hải Biên Nguyễn Hải Biên Giới tính: Nam Tuổi: 27 Đại học

24/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hoàng Thị Yến Phương Hoàng Thị Yến Phương Giới tính: Nữ Tuổi: 34 Đại học

17/02/2022

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có

DANH MỤC NGÀNH