DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hóa học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÊ NGUYỄN CẨM TÚ LÊ NGUYỄN CẨM TÚ Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

13/06/2021

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
- Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm 7 tháng
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nông Bích Hà Nông Bích Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 27 Tốt nghiệp Đại học

28/04/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Thị Bích Phượng Nguyễn Thị Bích Phượng Giới tính: Nữ Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

12/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hà Thị Phúc Hà Thị Phúc Giới tính: Nữ Tuổi: 41 Tốt nghiệp Đại học

01/03/2021

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: 7.000.000
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Vũ Linh Nguyễn Vũ Linh Giới tính: Nam Tuổi: 37 Tốt nghiệp Đại học

02/12/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuyết Trinh Nguyễn Tuyết Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

12/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Trương Minh Hoàng Lê Trương Minh Hoàng Giới tính: Nam Tuổi: 29 Tốt nghiệp Đại học

09/11/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phạm Thị Thu Thảo Phạm Thị Thu Thảo Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

19/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Tuyết Trinh Nguyễn Tuyết Trinh Giới tính: Nữ Tuổi: 25 Tốt nghiệp Đại học

07/08/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lê Nữ Tường Vy Lê Nữ Tường Vy Giới tính: Nữ Tuổi: 37 Tốt nghiệp Trung cấp

20/05/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phan Thị Hạnh Duyên Phan Thị Hạnh Duyên Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

21/04/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trần Đức Toàn Trần Đức Toàn Giới tính: Nam Tuổi: 31 Tốt nghiệp Đại học

13/02/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đặng Thị Thúy Hà Đặng Thị Thúy Hà Giới tính: Nữ Tuổi: 26 Tốt nghiệp Đại học

02/01/2020

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Quốc Duy Nguyễn Quốc Duy Giới tính: Nam Tuổi: 30 Tốt nghiệp Đại học

20/12/2019

Khu vực làm:
Vị trí ứng tuyển: Vị trí khác Lương: Thỏa thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: Chưa có
DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyễn Hải Biên Nguyễn Hải Biên Giới tính: Nam Tuổi: 24 Tốt nghiệp Đại học

19/12/2019

Khu vực làm:
- Tỉnh Lâm Đồng
Vị trí ứng tuyển: Vị trí phù hợp chuyên môn Lương: Thỏa Thuận
Ngành: Hóa học Kinh nghiệm: 2 năm

DANH MỤC NGÀNH